Nasi krawcy- rodzina Bernard

Pierwszy Bernard zapisany w metrykach parafialnych to Jakub Bernard urodzony w 1665 roku, żonaty z niejaką Cathariną. Urodził im się w Pietrowicach syn Gallus. Gospodarz (Bauer) Gallus Bernard (1695-1750)     w 1720 roku ożenił się z 20 letnią dziewczyną o imieniu Marina (nazwiska metryki nie podają). Mieli dziewięcioro dzieci, troje zmarło im w młodym wieku. Caspar Bernard (1790-1848), pietrowicki wolny gospodarz (Freibauer) miał 15 dzieci. Jeden syn Caspra był wybitnym pietrowickim sołtysem (Schulze), a synowie drugiego byli mistrzami krawieckimi. W marcu 1873 ówczesny  pietrowicki sołtys Johann Bernard (1836-1894), już daleki potomek Jakuba, nabył majątek pietrowickiego zamku w drodze licytacji. Ten zamek został później przebudowany na nową pietrowicką szkołę. Sołtys Bernard kupił też tereny obecnej ul. Fabrycznej, rozparcelował je i sprzedawał, tam wybudowało się wielu krawców. Mieszkał na obecnej ul. Wyzwolenia. Dziś mieszka tam rodzina Pawła Wycisk (Hernes). Ten zasłużony sołtys miał brata Antona Bernard (1823-1906). Jego syn Franz Bernard (1865-1945) był mistrzem krawieckim. Gdy Franz  ożenił się to wynajmował mieszkanie u Wilczonki na Postrzedku (dziś Joachim Lindner). Tam urodziło mu się trzech synów: Franz, Paul i Josef. Zmarł w 1945 roku w Pietrowicach na tyfus.  Syn Franz (1902-1988), tak jak ojciec, został  mistrzem krawieckim, zamieszkał u Wacławczyków na obecnej ul. Krawieckiej, po wojnie został w Niemczech. Józef (1904-1990) też został  krawcem i wybudował dom na Tłustomostkej. Jego syn Ginter Bernardt został stolarzem. Dziadek Pawła Wycisk- gospodarz (Bauer) Carl Witzisk (1881-1960) w 1911 wraz z żoną Anną zd. Newerla kupił gospodarstwo od wdowy Josephy Bernhard.

Poniższa informacja z metryk kościelnych świadczyłaby  już o wcześniejszym  spokrewnieniu  rodzin Bernard i Wycisk.[ Nauczyciel Ernst Wyczisk ur. w 1878 roku  żeni się w 1904 roku z Józefą Bernard na mocy dyspensy udzielonej przez papieża z powodu pokrewieństwa 3 stopnia]

Drugi syn Antona, Johann Bernard ur. w 1850 roku w Pietrowicach ma zapisane w metryce - mistrz krawiecki w Gródczankach. W 1880 roku ożenił się z Theresą Reis z Trzebonia. W 1903 roku kupił gospodarstwo rolne w Gródczankach i dał początek tamtejszym Bernardom. Miał syna też Johanna Bernard (1897-1976). Być może Teresa, żona Johanna jest tą kobietą, która według rodzinnego przekazu ustnego opuściła Pietrowice, bo nie rozumiała mowy morawskiej w Pietrowicach. Jak widać mąż podążył za nią kupując gospodarstwo w niemieckojęzycznych Gródczankach.  Siostra Johanna, Anna, wyjechała do Wrocławia, gdzie wyszła za mąż za Franca Wint i prowadzili tam gospodę. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                  Bruno Stojer