Pietrowice Wielkie


ACHTELIK Maria, l Armii 19 ......... (32) 419 80 55
APTEKA, I Armii 7 ....................... (32) 419 80 43
AUGUSTYN Ryszard, 1 Maja 23... (32) 419 81 91
BAJAK Piotr, Świętokrzyska 30. ... (32) 419 82 22
BAJER Karol, 1 Maja 33 ........ …… (32) 419 81 32
BANK SPÓŁDZIELCZY, Szkolna (32) 419 80 19
BARTELA Adrian, Wyzwolenia ..... (32) 419 87 56
BASZOWIECKI Apolinary
Wyzwolenia ................................... (32) 419 88 19
BENESZ Małgorzata,
Janowska 11. ................................ (32) 419 84 56
BENESZ Tadeusz, Fabryczna … .. (32) 418 81 74
BERNARD Józefa. Mickiewicza . .. (32) 418 80 07
BERNARDT Katarzyna,
Żymierskiego. ................................ (32) 419 83 76
BERNARDT Marek.
Żymierskiego ................................. (32) 419 88 45
BESZ Józefa, 1 Maja …………...... (32) 418 80 49
BIAŁUSKI Tomasz, Wyzwolenia ... (32) 419 88 49
BIBLIOTEKA GMINNA,
Szkolna 5 ...................................... (32) 419 80 89
BOLIK Teresa. Daszyńskiego 19 .. (32) 419 84 63
BOLONEK Janusz,
Sienkiewicza 18 ............................ (32) 419 80 82
BRAKOWIECKI Jerzy
Świerczewskiego ........................... (32) 419 15 04
BRODA Beata, Janowska 11 ....... (32) 419 81 16
BRONIEWICZ Józef, Miarki 3 ....... (32) 419 80 67
BRZOZOWSKA Wiesława,
Mickiewicza 1 a ............................ (32) 419 82 80
BUGLA Regina, Świętokrzyska..... (32) 418 80 65
BUGLA Rudolf. Nowa ................... (32) 419 89 44
BULA Sabina, I Armii 57 .............. (32) 419 83 41
BULOK Jerzy, Żymierskiego ......... (32) 419 84 81
BYSZKIEWICZ - KUCIĘBA
Danuta. Janowska ......................... (32) 419 82 16
BYWALSKI Krzysztof,
Świętokrzyska ............................... (32) 419 87 64
CHMIELA Alojzy, Konopnickiej 4 .. (32) 419 84 30
CHMIELEWSKA Jolanta .............. (32) 419 80 58
CHWAŁEK Henryk, 1 Maja ........... (32) 419 88 83
CIEPŁY Henryk, 1 Maja ................ (32) 419 87 80
CIEŚLA Lesław, Konopnickiej ....... (32) 419 84 00
CYFKA Agata, Żeromskiego 19 .... (32) 419 81 03
CYGLER Karina, Spółdzielcza 9 .. (32) 419 80 81
CYMBALUK Mariola,
Daszyńskiego ................................ (32) 419 89 97
CYPRYS Róża, Świętokrzyska 6 ... (32) 419 84 41
CZAPLA Beata, Ligonia 6 ............. (32) 419 89 28
CZEKAŁA Urszula,
Daszyńskiego ................................ (32) 419 88 68
CZEKAŁA Weronika,
Janowska 3 ................................... (32) 419 84 60
CZERNIAK Waldemar, Parkowa 8 (32) 419 83 42
CZOGAŁA Henryk, 1 Maja ............ (32) 418 81 71
CZORNY Klaudia,
Żymierskiego 19 ........................... (32) 419 88 42
CZORNY Teresa, Miarki ............... (32) 418 80 04
DANIEL Józefa, l Armii ................. (32) 419 89 08
DASTIG Elżbieta, Średnia ............ (32) 418 80 35
DĘBSKI Jerzy, Mickiewicza .......... (32) 419 89 88
DOBUCH Bernadeta, Raciborska . (32) 418 84 01

DRZYMAŁA Stefania.
Wyzwolenia ................................... (32) 418 80 94
DUDACY Gertruda,
Żymierskiego ............................... (32) 418 81 50
DURLAK Danuta, Fabryczna 8 .... (32) 419 83 35
DÜRSCHLAG Anita, Bończyka ..... (32) 419 80 80
DÜRSCHLAG Hubert, 1 Maja 23 .. (32) 419 81 93
DYRSZLAG Brygida,
Żymierskiego 3 .............................. (32) 419 81 35
DYRSZLAG Franciszek, Miarki ..... (32) 419 89 94
DYRSZLAG Leon, 1 Maja 84 ....... (32) 419 82 85
DYRSZLAG Weronika, 1 Maja ...... (32) 419 81 50
DYRSZLAG Wiktor, Wyzwolenia ... (32) 419 81 56
DZIÓB Kazimierz, Spółdzielcza .... (32) 418 80 63
ERLEBACH Weronika ................. (32) 419 81 50
FILIP Maria, 1 Maja 96 .................. (32) 419 80 35
FILIPCZYK Eryk, l Armii 1 ............. (32) 418 80 21
FLEGEL Marek,
Świerczewskiego ........................... (32) 419 89 17
FOJCIK Weronika,
Raciborska 22 ............................... (32) 419 82 27
FOITZIK Mikołaj, Nowa 7 ............. (32) 419 80 23
FRANCZYK Ryszard,
Mickiewicza ................................... (32) 419 87 98
FRANICZEK Krystyna,
Żymierskiego 27 ............................ (32) 419 82 21
FRYT Barbara, Mickiewicza .......... (32) 418 80 08
GANCARCZYK Józefa, Ligonia .... (32) 418 80 76
GARLAK Ryszard, Spółdzielcza ... (32) 419 87 74
GARLIŃSKA Jadwiga, 1 Maja ...... (32) 419 84 26
GASZYNA Henryk, Raciborska 4 (32) 419 83 38
GIMNAZJUM, Konopnickiej 28 ...... (32) 419 89 10
GLANIA Emmerich, Młyńska ......... (32) 419 82 34
GLANIA Gerard. Żymierskiego ..... (32) 419 03 57
GLANIA Henryk, 1 Maja 89 ......... (32) 419 81 27
GŁĄB Janusz, Mickiewicza 10 ...... (32) 419 81 46
GŁOGIEWICZ Leszek,
Daszyńskiego 13 ........................... (32) 419 84 47
GŁOGOWSKA Władysława,
Żymierskiego ................................. (32) 418 81 48
GŁOMBIK Gabriela, Parkowa ....... (32) 419 80 91
GŁÓWCZAK Seweryn,
Fabryczna ..................................... (32) 419 81 14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA, 1 Maja 8
Sekretariat .................................... (32) 419 80 26
Prezes .......................................... (32) 419 80 77
Główna Księgowa .......................... (32) 419 80 57
Centrum-Delikatesy, 1 Maja 8 ...... (32) 419 82 61
Piekarnia, Mickiewicza 1 .............. (32) 419 80 68
Sklep, 1 Maja 10 ........................... (32) 419 80 65
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Janowska 11 ................................ (32) 419 81 01
GOC Agata, Świętokrzyska ........... (32) 419 89 50
GOGOLIN Ginter,
Wyzwolenia 13 ............................... (32) 419 80 62
GOTZMANN Aneta, 1 Maja ........... (32) 418 80 57
GOTZMANN Elżbieta,
Skłodowskiej-Curie......................... (32) 419 84 37
GOTZMANN Krystyna
Daszyńskiego ................................. (32) 419 81 23
GOTZMANN Marianna, 1 Maja ...... (32) 419 88 36
GOTZMANN Michał, Młyńska ........ (32) 419 81 96
GOTZMANN Monika,
Żeromskiego .................................. (32) 419 87 92
GOTZMANN Waldemar,
Fabryczna ...................................... (32) 419 81 22
GÓRSKI Jan, Młyńska ................... (32) 419 86 76
GROMKIEWICZ Janina
Spółdzielcza ................................... (32) 418 80 86
GRZESIK Maria. Szkolna............... (32) 419 88 53
HAWLICKA Anna, Raciborska ...... (32) 419 88 73
HERUD Jan, 1 Maja ....................... (32) 419 89 58
HERUD Jan. l Armii ........................ (32) 419 81 73
HERUD Jerzy, Wyzwolenia ............ (32) 419 87 50
HERUD Urszula, Raciborska ......... (32) 419 84 52
JAMICKI Antoni, Mickiewicza ........ (32) 419 80 29
JANIK Wilhelm, 1 Maja .................. (32) 419 81 77
JAROSIEWICZ Piotr,
Daszyńskiego ................................. (32) 419 86 87
JASEK Maria, Miarki ...................... (32) 418 80 15
JAWOR Brygida, Średnia .............. (32) 419 81 75
JOKEL Józef, 1 Maja ....... ……….. (32) 419 81 54
KACZYNA Henryk, Daszyń ........... (32) 419 80 34
KACZYNA Wilibald, l Armii ............ (32) 419 88 85
KAISTRA Józef, Raciborska .......... (32) 419 84 51
KANCLERZ Krystyna,
Świerczewskiego ........................... (32) 419 88 41
KANCLERZ Rudolf,
Konopnickiej................................... (32) 419 89 92
KANIA Gerard,
wierczewskiego .............................. (32) 419 89 89
KAPINOS Maria, Miarki ................. (32) 419 84 49

KIEŁKOWSKA Barbara,
Bończyka ....................................... (32) 418 81 86
KIEŁKOWSKA Barbara,
Bończyka ....................................... (32) 419 84 55
KIEŁTYKA Beata, 1 Maja .............. (32) 419 81 45
KITEL Berta, Świerczewskiego ...... (32) 419 83 53
KITEL Gerda, Konopnickiej ............ (32) 419 81 92
KITEL Irena, Wyzwolenia ............... (32) 419 81 25
KLEIN Sylwester, Ligonia .............. (32) 419 89 27
KLOBUCZEK Henryk, Mickiewicza 2 (32) 419 80 30
KLOBUCZEK Wiktor, Młyńska ....... (32) 419 88 28
KOŁODZIEJ Irena, Żymierskiego... (32) 419 84 13
KOMÓR Franciszek, Górska .......... (32) 419 82 26
KORDULA Gertruda,
Wyzwolenia .................................... (32) 419 81 24
KOROBLEWSKI Józef,
Kwiatowa ........................................ (32) 419 89 22
KOSIBA Janina, Wyzwolenia ......... (32) 418 80 90
KOTERBA Maria, Spółdzielcza ...... (32) 419 80 81
KOTULA Małgorzata,
Świerczewskiego ............................ (32) 418 80 78
KOTULA Weronika, Mickiew ......... (32) 419 84 45
KOTULSKA Jadwiga,
Daszyńskiego 18 ......................... (32) 419 81 57
KOWAL Walter, Górska ................ (32) 418 80 11
KOWALIK Czesław,
Konopnickiej .................................. (32) 418 80 59
KOWOL Stefan. 1 -go Maja ........... (32) 419 89 95
KRAIŃSKI Kazimierz,
Wyzwolenia ................................... (32) 419 80 92
KRALL Paweł, Świętokrzyska 36 .. (32) 419 80 96
KRAMARCZYK Anna, 1 Maja 16 (32) 419 80 76
KRAMARCZYK Bożena, 1 Maja 4/3 (32) 419 83 29
KRAUSE Barbara. 1 Maja ............. (32) 419 89 12
KREIS Jadwiga. Sienkiewicza ....... (32) 419 80 40
KRETEK Izabela. Młyńska ............ (32) 418 81 58
KRETEK Jan, 1 Maja 77 .............. (32) 419 81 33
KRYBUS Urszula, 1 Maja .............. (32) 419 81 64
KRZYKAŁA Anna, 1 Maja ............. (32) 419 81 80
KRZYKAWSKA Wiktoria.
Świętokrzyska ................................ (32) 418 80 67
KRZYŻEWSKI Przemysław,
Mickiewicza ................................... (32) 418 81 67
KRZYŻOK Helga. Konopnickiej ..... (32) 419 80 74
KRZYŻOK Helga, Konopnickiej ..... (32) 419 83 83
KUBANEK Teresa, Spółdzielcza ... (32) 419 83 85
KUBICZEK Marcin, 1 Maja ............ (32) 419 87 70
KUBICZEK Maria, 1 Maja ............. (32) 419 81 52
KUBICZEK Krystyna,
Wyzwolenia 61 ............................. (32) 419 81 60
KUBICZEK Urszula,
Konopnickiej .................................. (32) 419 84 36
KUBITA Krystian, l Armii ............... (32) 419 81 43
KUCIĘBA Danuta, Janowska 2 ... (32) 419 82 16
KULIG Zdzisław, Mickiewicza ........ (32) 419 87 90
KULIG Zofia, Daszyńskiego .......... (32) 419 89 98
KULPA Edward, Fabryczna ........... (32) 418 80 31
KUREK Franciszek, Mickiewicza ... (32) 419 81 04
KURKA Edyta, Średnia ................. (32) 418 80 75
KWAPIK Józef, Parkowa ............... (32) 419 80 10
LABUD Zygfryd, Raciborska ......... (32) 419 88 69
LABUDA Paweł, 1 Maja ................ (32) 419 87 75
LAKOMEK Joachim, Zawodzie ..... (32) 419 88 94
LAMACZEK Kornelia, Janowska ... (32) 419 80 66
LASAK Henryk, 1 Maja 94 ........... (32) 419 81 49
LATA Elżbieta, Wyzwolenia .......... (32) 419 87 60
LEŚNIEWICZ Anna, Wyzwolenia .. (32) 418 80 25
LIBERA Marcin, Sienkiewicza ....... (32) 419 88 75
LIBERA Rita, Świętokrzyska ......... (32) 419 81 87
LIBERA Róża, Fabryczna ............. (32) 418 80 24
LINDNER Joachim, Średnia .......... (32) 419 89 23
LIPTAK Stefan, Wyzwolenia ......... (32) 419 89 32
LISZKA Renata, 1 Maja ................ (32) 419 82 46
LUDWIG Janusz, Fabryczna ......... (32) 419 89 35
ŁĄCKA Bożena, Raciborska ......... (32) 419 81 37
ŁUBIK Halina, Spółdzielcza ........... (32) 419 82 45
MACHALSKI Florian, Miarki .......... (32) 419 84 46
MACHNIK Daria, Parkowa ............ (32) 419 88 93
MACHNIK Franciszek, 1 Maja 46 (32) 418 80 74
MAINKA Maria, Bończyka ............. (32) 419 89 91
MAJER Józef, Raciborska ............. (32) 419 84 95
MAŁECKI Adam. Parkowa ............ (32) 418 81 37

MARCINEK Anneliese,
Raciborska ..................................... (32) 419 81 30
MARCINEK Henryk ....................... (32) 419 87 38
MARCINEK Józef, Szkolna ............ (32) 419 80 79
MARCINEK Katarzyna,
Sienkiewicza ................................... (32) 419 87 38
MARCINEK Małgorzata. Średnia ... (32) 419 80 46
MARCINEK Sebastian
Konopnickiej ................................... (32) 419 87 66
MARCINEK Wiktor. 1Maja ............. (32) 419 81 70
MARCINIAK Jerzy. Parkowa .......... (32) 419 84 39
MARCOL Halina, 1 Maja ................ (32) 418 81 01
MARCZINEK Anna. Wyzwolenia .... (32) 419 88 63
MARCZINEK Józef, Janowska ...... (32) 419 88 10
MARTZINEK Willibald, Nowa ........ (32) 418 80 55
MARKER Lucyna, Wyzwolenia ...... (32) 419 89 24
MASNY Maksymilian, I Armii 15 ... (32) 419 81 13
MASNY Maria, Miarki ..................... (32) 419 89 00
MASTALERZ Ewa, Fabryczna ....... (32) 419 88 56
MASTYGA Władysław, Miarki ........ (32) 419 89 31
MASULIK Brygida, 1 Maja ............. (32) 419 88 89
MAZACZ Róża, Raciborska ........... (32) 419 88 96
mgr MAZUR - SZELEWSKA
Halina. Janowska ........................... (32) 419 81 39
MENCIK Gerard.
Świerczewskiego ............................ (32) 419 87 97
MIENSOPUST Łucja, l Armii .......... (32) 419 89 02
MIKA Jan, Wyzwolenia .................. (32) 419 88 95
MIKOLAJCZYK Czesław.
Spółdzielcza ................................... (32) 419 82 47
MIŚTA Maria, Janowska ............. (32) 419 84 59
MLUDEK Beata. Mickiewicza ......... (32) 419 89 19
MLUDEK Bernard, Mickiewicza ...... (32) 419 84 70
MLUDEK Damian. Konopnickiej ..... (32) 419 88 99
MLUDEK Leon, Mickiewicza .......... (32) 419 80 78
MOC Jan, 1 Maja 32...................... (32) 419 84 86
MRASEK Maria. Raciborska .......... (32) 419 81 38
MRÓWKA Stanisław
Świętokrzyska ................................ (32) 419 89 29
MRUCZYŃSKA Jolanta.
Daszyńskiego ................................. (32) 419 84 62
MUSIOŁ Jadwiga.
Sklodowskiej-Curie ......................... (32) 419 89 09
MUSZAL Franciszek.
Sienkiewicza ................................... (32) 419 84 50
MUSZALIK Halina, 1 Maja ............. (32) 419 89 54
MUSZOL Urszula, Żeromskiego 5 (32) 419 83 47
NEWERLA Agata, Mickiewicza ...... (32) 419 88 31
NEWERLA Anna, Żymierskiego ..... (32) 419 88 46
NEWERLA Elżbieta, 1 Maja ........... (32) 419 81 58
NEWERLA Elżbieta,
Daszyńskiego ................................. (32) 419 84 42
NEWERLA Emil, Żymierskiego .... (32) 419 88 46
NEWERLA Jerzy, Wyzwolenia ....... (32) 419 17 31
NEWERLA Krystian,
Wyzwolenia .................................... (32) 419 89 51
NEWERLA Krzysztof, Warsztat Samochodowy
Świętokrzyska 26............................ (32) 419 84 16
NEWERLA Ryszard,
Żymierskiego .................................. (32) 419 89 90
NIEDŹWIECKA Mariola.
Spółdzielcza ................................... (32) 419 88 88
NIEDŻWIECKI Władysław,
1 Maja ............................................ (32) 419 80 88
NIEWIERA Bernard, Janowska...... (32) 419 88 71
NIEWIERA Danuta. Parkowa ......... (32) 419 81 29
NOSAL Krystyna, 1 Maja ............... (32) 418 81 57
NOWAK Danuta, l Armii................. (32) 419 80 83
NOWAK Krystyna, Spółdzielcza .... (32) 419 89 43
NOWAK Norbert, Wyzwolenia ....... (32) 419 87 58
NOWAK Stanisław, l Armii ............. (32) 418 80 38
NOWAKOWSKA Maria. Parkowa .. (32) 419 88 79
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Nowa ............................................ (32) 419 80 45
OFFIK, Zawodzie .......................... (32) 418 80 37
OLBRICH Małgorzata, Fabryczna . (32) 418 80 42
OŚRODEK ZDROWIA,
Janowska 11 .................................. (32) 419 80 24
PALETA Danuta. Wyzwolenia ....... (32) 419 81 26
PALETA Henryk, 1 Maja ................ (32) 419 81 34
PALETA Józef, Żeromskiego ........ (32) 419 82 23
PALETTA Krystian,
Daszyńskiego ................................ (32) 419 84 61
PALETTA Róża, 1 Maja ................ (32) 419 84 24
PALISA Damian. Daszyńskiego .... (32) 419 88 61
PALISA Józef, Świętokrzyska ....... (32) 419 81 94
PANEK Janusz, Janowska ............ (32) 419 84 53
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA,
1 Maja 29 ...................................... (32) 419 80 48
PASKUDA Wiktor, Wyzwolenia ..... (32) 418 80 27
PAUL Urszula, Janowska .............. (32) 418 80 23
PAWLASEK Paweł, Wyzwolenia ... (32) 419 87 54
PAWLASEK Urszula, 1 Maja ......... (32) 419 88 37
PAWLASEK Wilibald, Janowska ... (32) 419 82 25
mgr inż.PAZDECKA Helena,
Raciborska ..................................... (32) 419 80 20
PELC Grażyna, 1 Maja .................. (32) 418 80 80
PESTKOWSKI Kazimierz,
Zawodzie ....................................... (32) 419 84 32
PIĄTEK Anna, Konopnickiej ......... (32) 419 88 86
PIECHA Rajmund, Konopnickiej .... (32) 418 80 45
PIECHACZEK Cecylia. Ligonia...... (32) 419 88 16
PIECHOTA Ryszard, l Armii .......... (32) 419 83 39
PIECZAREK Alicja. Janowska ....... (32) 419 88 77
PIECZAREK Paweł. Wyzwolenia ... (32) 419 80 11
PIEGZA Waldemar, l Armii ............ (32) 419 81 18
PIEKARNIA, Mickiewicza 1 .......... (32) 419 80 68
PIENTKA Gerard, 1 Maja 79 ....... (32) 419 82 84
PIENTKA Helena. 1 Maja .............. (32) 419 87 72
PIENTKA Małgorzata.
Mickiewicza .................................... (32) 418 80 60
PIENTKA Paweł. Świętokrzyska .... (32) 419 87 82
PIENTKA Regina, 1 Maja .............. (32) 419 81 85
PIENTKA Renata, Górska ............. (32) 418 80 09
PIENTKA Róża, Daszyńskiego ...... (32) 419 87 88
PIETRASZKO Stanisław,
Janowska ....................................... (32) 419 81 12
PILAS Maria, Wyzwolenia 52 ...... (32) 419 83 37
PIONTEK Weronika,
Konopnickiej .................................. (32) 419 88 86
PITEK Jerzy, Żymierskiego ............ (32) 419 89 20
PLURA Elżbieta, Wyzwolenia ........ (32) 419 81 89
POCIAN Pelagia, Daszyńskiego 4 (32) 419 84 29
POLICJA, 1 Maja 11 ...................... (32) 419 80 07

POLOWA Teresa,
Sktodowskiej-Curie ......................... (32) 419 89 04
POLOWY Dariusz, l Armii ............... (32) 419 89 57
POPŁAWSKI Jarosław, Żeromskiego . (32) 419 84 43
POSMYK Anna, Świętokrzyska ...... (32) 418 80 64
POSMYK Małgorzata
Wyzwolenia .................................... (32) 419 88 20
POSMYK Maria. 1 Maja ................. (32) 418 80 71
POSMYK Maria, l Armii .................. (32) 419 88 97
POSMYK Roman, 1 Maja 24 ........ (32) 419 83 34
POSMYK Ryszard, I Armii 2 ......... (32) 419 80 18
POSMYK Wilhelm, Wyzwolenia 92 . (32) 419 81 66
POZNAŃSKI Piotr. Ligonia ............. (32) 419 83 40
POŚPIECH Jerzy, Parkowa 4 ....... (32) 419 83 44
PRZEDSZKOLE, Żymierskiego .... (32) 419 80 86
PRZEWOSNIK Rozalia.
Spółdzielcza ................................... (32) 419 87 68
PRZYBYŁA Lidia. Świętokrzyska ... (32) 418 80 66
PYTLOWANY Paweł,
Mickiewicza .................................... (32) 419 83 36
RADA GMINY, Szkolna 5 .............. (32) 419 80 99
REICHEL Jerzy, Żymierskiego ....... (32) 419 80 00
RIEMEL-CZECHOWICZ 1 Maja 76 .. (32) 419 80 61
RIEMER Adolf, 1 Maja .................... (32) 419 80 62
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Świętokrzyska 26............................ (32) 419 80 69
ROSKOSZ Aleksandra.
Żymierskiego .................................. (32) 418 81 77
ROSKOSZ Rudolf. Wyzwolenia ...... (32) 419 88 15
RUCIŃSKA Marta, Wyzwolenia ...... (32) 418 80 44
RUSNARCZYK Barbara
Mickiewicza .................................... (32) 419 80 77
RUSNARCZYK Eugenia.
Mickiewicza .................................... (32) 418 80 61
RUTYNA Edeltruda,
Daszyńskiego ................................. (32) 418 80 13
RUTYNA Teresa, l Armii................. (32) 419 89 14
RYBKA Gabriela, Świętokrzyska .... (32) 419 84 54
RZĄSA Adrian, Wyzwolenia ........... (32) 418 81 47
RZEPIEL Andrzej, Zawodzie .......... (32) 419 88 90
RZYTKI Hubert, Fabryczna 6 a .... (32) 419 84 40
RZYTKI Marek, Wyzwolenia ........... (32) 419 88 67
SCHATKE-ZUBER, 1 Maja 26 ..... (32) 419 80 49
SCHEMA Dorota, l Armii ................ (32) 419 89 03
SCHEWIOR Rudolf, l Armii ............. (32) 419 88 80
SCHNEIDER Krystian, 1 Maja ........ (32) 419 81 48
SCHOLZ Karol, Żymierskiego 21 ... (32) 418 80 33
SITEK Adelajda, 1 Maja 45 ............ (32) 419 87 79
SITEK Jan, Żeromskiego ................ (32) 418 81 00
SITEK Józef, Wyzwolenia .............. (32) 418 80 06
SIWOŃ Anna, Mickiewicza 6 ........ (32) 419 84 67
SKALSKI Jan, 1 Maja .................... (32) 418 81 62
SKLEP „TANIOCH”, Raciborska .. (32) 419 84 25
SKRZYPCZOK Ingrida, l Armii ....... (32) 419 80 95
SKRZYPCZOK Małgorzata,
Parkowa ......................................... (32) 419 81 41
SŁAWIK Wacław. Wyzwolenia ....... (32) 419 82 12
SŁYSZ Anna, Wyzwolenia .............. (32) 419 86 32
SMOLAK Krystyna. 1 Maja ............ (32) 418 81 40
SMUDA Anna, Daszyńskiego ......... (32) 419 88 33
SOBALLA Walter. Fabryczna ........ (32) 418 80 40
SOJKA Danuta, Mickiewicza ......... (32) 419 87 85
SOŁTYSIAK Urszula,
Konopnickiej .................................. (32) 419 84 38
SOMERLA Henryk. Spółdzielcza ... (32) 419 89 37
SOPATA Maria. Fabryczna ........... (32) 419 89 06
SOPATA Władysław,
Świętokrzyska ................................ (32) 419 89 26
SPÓŁDZ. PRACY KRAWIECKIEJ „JEDNOŚĆ”
Żymierskiego 9 - Sekretariat ......... (32) 419 80 27
centrala .......................................... (32) 419 80 12
...................................................... (32) 419 80 51
faks ............................................... (32) 419 80 17
STANIEK Jan, Wyzwolenia ........... (32) 419 87 26
STARZYŃSKI Eryk, 1 Maja ........... (32) 419 87 76
STEIN Eryk, Świętokrzyska ........... (32) 419 87 81
STERNA Tadeusz, 1 Maja ............. (32) 419 82 41
STEUER Grzegorz, 1 Maja ............ (32) 419 89 39
STEUER Grzegorz. Wyzwolenia .... (32) 419 89 47
STEUER Paweł. Świętokrzyska ..... (32) 418 80 34
STEUER Rajmund, 1 Maja ............ (32) 419 89 46
lek. med.STOJER Jadwiga,
Sienkiewicza 14 ........................... (32) 419 81 15
STOMPOR Maria, 1 Maja 98 ....... (32) 419 80 63
STRZEDUŁA Stefan.
Skłodowskiej-Curie ........................ (32) 419 89 07
SUCHANEK Urszula,
Daszyńskiego 28 ......................... (32) 419 84 62
SYLWESTER Gerard,
Raciborska ..................................... (32) 419 88 92
SZATKE Hildegarda, 1 Maja .......... (32) 419 80 49
SZCZUDLEK Weronika.
Fabryczna ...................................... (32) 419 88 50
SZKOŁA PODSTAWOWA ........... (32) 419 80 13
Konopnickiej 28 ............................. (32) 419 80 77
SZMELA Krystyna, Mickiewicza .... (32) 418 80 14
SZRAMOWSKA Krystyna, l Armii .. (32) 418 80 48
SZULC Dorota. Wyzwolenia .......... (32) 418 80 39
SZYMIK Klaudia, Miarki ................. (32) 419 83 46
mgr ŚWIĄDER Maria, Fabryczna .. (32) 419 81 62
TARASZEWSKI Grzegorz,
Żeromskiego .................................. (32) 418 80 54
TARNOWSKI Ryszard.
Daszyńskiego ................................ (32) 418 80 70
TOKARZ Ryszard,
Świętokrzyska ................................ (32) 419 89 30
TOMASIUK Sławomir,
Wyzwolenia .................................... (32) 418 81 53
TWORKOWSKI Mikołaj, 1 Maja 4/2 (32) 419 80 02
TYRAŁA Elżbieta, Janowska ......... (32) 419 88 98
TYRAŁA Gabriela, 1 Maja ............. (32) 419 89 38
ULLRICH Róża, Bończyka ............ (32) 419 84 57
URZĄD GMINY, Szkolna 5
Sekretariat ................................... (32) 419 80 75
Sekretariat .................................... (32) 419 80 89
Faks .............................................. (32) 419 84 07
Urząd Stanu Cywilnego ................ (32) 419 80 71
ZAKŁ.GOSP.KOMUNALNEJ ......... (32) 419 80 85
ZAKŁ.GOSP.KOMUNALNEJ ......... (32) 419 81 07
URZĄD POCZTOWY, ul.Żeromskiego (32) 419 80 72


WACŁAWCZYK Paweł
Żymierskiego .................................. (32) 419 88 43
WAJDA Grażyna. Miarki 12 ........... (32) 419 81 47
WAŁACH Maria, Konopnickiej ....... (32) 419 84 34
WANKAT Wiesław, 1 Maja 9 ........ (32) 419 82 24
WARSZTAT OGUMIENIA Sylwia Pieczarel
Górska .......................................... (32) 419 80 92
WARSZTAT SAMOCHODOWY K. Newerla
Świętokrzyska 26............................ (32) 419 84 16
WĄCHAŁA Michalina,
Spółdzielcza ................................... (32) 418 80 87
WEINER Elfryda, Szkolna .............. (32) 419 88 52
WEINER Maria, Świętokrzyska....... (32) 419 81 17
WEINER Rudolf. Wyzwolenia ......... (32) 419 87 52
WESOŁY Henryk. Wyzwolenia ....... (32) 419 89 16
WĘGLARZ Jan. Wyzwolenia .......... (32) 418 80 89
WIECZOREK Gerard,
Konopnickiej ................................... (32) 419 83 43
WIECZOREK Joachim,
Konopnickiej ................................... (32) 418 80 97
WIEDER Franciszek, Wyzwolenia .. (32) 418 80 30
WIEDER Jan, Konopnickiej 16, .... (32) 419 81 00
WIEDER Karol, Słoneczna ............. (32) 419 80 87
WIEDER Krystyna. Ligonia ............. (32) 418 80 73
WIEDER Rajnhard. 1 Maja ............. (32) 418 80 17
WILCZEK Regina, Konopnickiej ..... (32) 419 85 50
WILISZ Emilia. Żymierskiego ......... (32) 418 80 93
WITECZEK Norbert,
Świerczewskiego ............................ (32) 419 85 45
WITEK Wilhelm, Fabryczna ............ (32) 419 89 48
WITTEK Lucjan, Młyńska ............... (32) 419 88 00
WITZISK Zygfryd, Sienkiewicza ..... (32) 419 88 87
WOLNIK Maria.
Świerczewskiego ............................ (32) 418 80 79
WRZOŁ Jerzy, Janowska ............... (32) 419 88 84
WYCISK Ernest, Konopnickiej 12 . (32) 419 83 45
WYCISK Paweł. Wyzwolenia ......... (32) 418 80 26
ZACHWEY Henryk,
Wyzwolenia 47 ............................... (32) 419 84 33
ZACHWEY Joachim Bogusława.
Wyzwolenia 47 ............................... (32) 419 81 83
ZAJONC Antoni,
Świerczewskiego ............................ (32) 419 85 51
mgr inż.ZAPOTOCZNA Genowefa
Fabryczna ...................................... (32) 419 81 68
ZBOZIEŃ Teresa, Spółdzielcza ...... (32) 418 80 85
ZEBRAŁA Aleksander,
Bończyka ........................................ (32) 418 81 02
ZIENKIEWICZ Agnieszka,
Żeromskiego .................................. (32) 419 87 89
ZIUBRZYCKA-DUCKA Anetta,
Janowska 6 .................................... (32) 419 81 06
ZUBER Stefan. Średnia ................. (32) 418 80 68


Amandów

DUDEK Mariusz, Wiejska .............. (32) 419 83 93
JAWOROWSKA Irena, Wiejska .... (32) 419 84 58
JOKISZ Marta, Wiejska ................. (32) 419 87 53
KOCUR Helena, Wiejska ............... (32) 419 86 10
KOCUR Łucja, Wiejska ................. (32) 418 82 10
KONIECZNA Zofia, Wiejska .......... (32) 418 81 61
KOPIEC Mieczysław, Wiejska ....... (32) 418 83 00
KOWACZ Ewa, Wiejska ................ (32) 419 89 77
KUZIEL Jan, Wiejska .................... (32) 419 89 76
KUZIEL Władysław, Wiejska ......... (32) 419 86 31
MIKOŁAJCZYK Zygmunt,
Wiejska .......................................... (32) 418 82 65
OPYT Anna, Wiejska ..................... (32) 418 82 32
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Wiejska ........................................ (32) 419 83 26
SORDYL Dorota. Wiejska ............. (32) 419 89 78
WILCZEK Hubert, Wiejska ............ (32) 419 83 98
WOCHNIK Ilona, Wiejska .............. (32) 419 83 69

Cyprzanów

BIAŁAS Anna. Janowska ............... (32) 419 86 21
BOLIK Gerd, Janowska.................. (32) 419 81 02
lek. med. BRODA Beata, Polna....... (32) 41981 16
BUGU Stefania, Janowska ............. (32) 419 80 32
mgrinż. BULĄ Gerard, Młyńska ...... (32) 419 84 80
CHMIELĄ Krystyna, Dolna 2 ......... (32) 419 86 81
CHORY Ernest, Janowska ............. (32) 419 86 95
CHORY Grażyna, Janowska 105 .. (32) 419 89 93
CHORY Rajmund, Janowska ......... (32) 419 88 14
CZEKAŁA Józef, Słoneczna .......... (32) 418 81 39
ĆWIK Ryszard. Ogrodowa ............. (32) 418 81 12
ECKERT Klaudiusz, Młyńska ......... (32) 419 87 30
FOJCIK Hildegarda, Młyńska ......... (32) 418 81 08
FOJCIK Weronika, Janowska ........ (32) 419 88 07
GŁOWCZAK Zbigniew.
Ogrodowa ....................................... (32) 418 81 29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE W.
Sklep, Janowska .......................... (32) 419 82 15
GRUD Teresa. Słoneczna .............. (32) 418 81 14
HERUD Krystyna, Janowska .......... (32) 419 86 42
HORAK Maria, Janowska .............. (32) 418 81 15
JASZEK Ernest, Ogrodowa ........... (32) 418 81 38
JĘCZMIONKA Czesław,
Szkolna .......................................... (32) 419 81 98
JOKEL Jan, Janowska ................... (32) 419 82 60
KASZA Tomasz, Janowska ........... (32) 419 88 12
KOLOWCA Witold, Polna .............. (32) 419 87 34
KONDYS Teresa, Ogrodowa ......... (32) 419 86 40
KORZONEK Elżbieta. Młyńska ...... (32) 419 87 41
KORZONEK Helena, Janowska ..... (32) 419 86 53
KOTULA Rudolf. Dolna.................. (32) 419 86 82
KRZYKAŁA Edyta, Janowska........ (32) 418 81 13
KURKA Maria, Janowska .............. (32) 419 88 70
LEGAN Michał, Janowska ............. (32) 419 82 75
LEKS Maria, Janowska .................. (32) 419 86 79
MAJNUSZ Konrad, Janowska........ (32) 419 86 19
MAŁY Marian. Janowska ............... (32) 419 88 10
MASTALERZ Jan. Ogrodowa ........ (32) 419 81 99
MODLĄ Wiesława. Janowska ........ (32) 419 88 13
MUSIOŁ Dorota, Janowska ............ (32) 419 86 86
NIKEL Krystyna. Janowska ............ (32) 418 81 23
NIKIEL Adrian, Polna ..................... (32) 419 88 55
PALISA Andrzej, Ogrodowa .......... (32) 419 88 22
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Janowska 29 ................................ (32) 419 82 30
POSMYK Cecylia. Młyńska ............ (32) 419 87 42
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Ogrodowa 7 ................................. (32) 419 80 38
RUDZIOK Maria, Polna .................. (32) 418 81 33
RULKA Gabriela. Ogrodowa.......... (32) 419 82 57
RUSNARCZYK Paulina, Młyńska ........ (32) 419 87 31
RZĄSA Mirosław, Janowska .......... (32) 419 81 21
RZYTKI Beata. Janowska ............. (32) 419 86 45
RZYTKI Eryk. Janowska ............... (32) 419 85 86
RZYTKI Norbert. Janowska ........... (32) 419 82 49
RZYTKI Rudolf, Łąkowa ................ (32) 419 86 55
SCHUBERT Jerzy, Słoneczna ...... (32) 418 81 27
SCHWEIGSTILL Antoni,
Młyńska ......................................... (32) 419 86 90
SŁAWIK Krystian, Średnia ............ (32) 418 81 18
SMÓŁKA Bernard, Polna .............. (32) 419 86 62
SPATA Irena, Młyńska .................. (32) 418 81 32
SPATA Jerzy, Młyńska ................. (32) 418 81 30
SPATA Jerzy, Polna ..................... (32) 418 81 94
STANKE Waldemar, Janowska .... (32) 419 83 21
STAROK Agnieszka. Janowska .... (32) 419 86 34
mgr inż.STIEBLER Piotr
Janowska ...................................... (32) 419 82 53
STOPA Janina. Janowska............. (32) 418 81 70
STOSCHEK Maria. Janowska ....... (32) 419 86 80
STRZYBNA Krystyna. Młyńska ..... (32) 419 87 29
SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkolna 1 ..................................... (32) 419 81 05
ŚCIBORSKI Krystian, Ogrodowa ... (32) 418 81 28
ŚCIBORSKI Sebastian,
Janowska..................................... . (32) 419 86 85
TROJAŃSKI Adam, Janowska ...... (32) 418 81 76
TROJAŃSKI Gerard. Janowska .... (32) 418 81 20
TROJAŃSKI Karol, Janowska ....... (32) 419 86 33
TUNK Anna, Słoneczna ................ (32) 419 87 23
WIECZOREK Antoni, Janowska .... (32) 419 86 52
WIECZOREK Inga, ...................... (32) 419 86 64
WIECZOREK Karol, Polna ............ (32) 419 86 64
WIEDER Eryka, Janowska ............ (32) 419 82 83
WILCZEK Barbara, Janowska ....... (32) 418 81 93
WILCZEK Eryk, Janowska ............ (32) 419 86 67
WITEZY Agnieszka, Janowska ...... (32) 419 81 60
WOJCIESKI Sebastian, Młyńska ... (32) 418 81 95
WOLNIK Adelajda, Janowska ........ (32) 419 86 50
WYRBA Elżbieta. Młyńska ............ (32) 418 80 10
WYRBA Jan, Młyńska ................... (32) 419 87 28
ZUBER Józef, Janowska ............... (32) 418 81 22

Gródczanki

ADAMEK Gerard, Wiejska ............. (32) 418 83 56
BERNARDT Waleska Wiejska ....... (32) 418 87 95
BŁACHUT Anna, Wiejska .............. (32) 418 88 25
GOSPODARSTWO ROLNE
Wiejska ......................................... (32) 419 80 39
GÓRSZCZYK Janusz. Wiejska ...... (32) 418 87 99
GRUCEL Jan, Wiejska ................... (32) 418 83 80
HADAMIEC Aniela. Wiejska ........... (32) 418 82 31
KOZIELSKA Małgorzata,
Wiejska ........................................... (32) 418 82 87
KRUŻOŁEK Adolf. Wiejska ............ (32) 418 88 57
KRUŻOŁEK Danuta, Wiejska ........ (32) 418 82 90
MARKER Franciszek. Wiejska ....... (32) 418 82 94
MARKER Maria. Wiejska ............... (32) 418 88 51
MIKOŁAJCZYK Jan, Wiejska ........ (32) 418 83 51
OLENDER Tadeusz, Wiejska ......... (32) 418 87 94
PIENTKA Gabriela, Wiejska ........... (32) 418 88 27
POHLMANN Andrzej. Wiejska ....... (32) 418 88 60
PRYGA Janusz. Wiejska ................ (32) 418 81 10
SULIGA Ryszard, Wiejska ............. (32) 418 83 78
WALENTA Anna. Wiejska .............. (32) 418 81 91
WASZUT Maria. Wiejska ................ (32) 418 89 49
WESOŁOWSKA Danuta,
Wiejska.. ........................................ (32) 418 83 90
WOJNAROWSKA Zofia Wiejska .... (32) 418 81 03

Kornice

ANTCZAK Zdzisław. Raciborska ... (32) 419 84 20
BENEK Jan, Główna ..................... (32) 419 85 72
CEBULA Wacław, Spółdzielcza .... (32) 419 84 19
CICHOCKA Maria. Spółdzielcza .... (32) 418 84 17
CIEMIENGA Paweł. Spółdzielcza .. (32) 418 84 16
EKO-OKNA, Spacerowa 4
..................................................... (32) 459 15 00
..................................................... (32) 414 03 22
..................................................... (32) 725 22 41
faks .............................................. (32) 418 30 62
ELIKOR PPHU Józef Otlik
Spacerowa 5 ................................. (32) 414 90 23
faks ............................................... (32) 419 82 96
GANCARCZYK Czesław
Spółdzielcza .................................. (32) 418 84 56
GIERON Krystyna. Główna ............ (32) 419 84 18
GIERON Brygida, Główna ............. (32) 418 84 09
GIERON Cecylia, l Armii ................ (32) 418 84 05
GORCZOWSKA Anna.
Spółdzielcza .................................. (32) 418 84 62
GORCZOWSKI Paweł
Raciborska ..................................... (32) 418 84 78
HERCOG Antoni, Spółdzielcza ...... (32) 419 85 69
HERMET Elżbieta. Główna ............ (32) 419 85 70
HERZOG Klaus, Leśna .................. (32) 419 84 23
JAWOR Aniela, Spółdzielcza ......... (32) 419 82 78
KASZTA Jerzy, Raciborska ........... (32) 418 84 04
KĘPA Adelajda, Spółdzielcza ........ (32) 419 85 57
KĘPA Andrzej. Leśna .................... (32) 419 80 09
KITTEL Józef. Raciborska ............. (32) 419 84 21
KRETEK Ginter. Spółdzielcza ....... (32) 418 84 63
KRUTKI Pelagia. Główna .............. (32) 419 85 67
KUBIK Helena. Główna ................. (32) 418 85 09
KURZEJA Józefa. Spółdzielcza .... (32) 418 84 12
KURZEJA Zofia. Spółdzielcza ....... (32) 418 85 03
KUŚNIK Anna, Główna ................. (32) 419 85 73
LASAK Barbara, Spółdzielcza ....... (32) 419 81 40
ŁAJCZONEK Jan. Spółdzielcza .... (32) 418 81 06
ŁUKASIK Anna. Główna ............... (32) 418 84 11
MACHELSKI Piotr, Spółdzielcza ... (32) 418 84 57
MACHNIK Urszula. Główna ........... (32) 419 85 71
MAJCHRZAK Anna. Główna ......... (32) 419 84 97
MAJCHRZAK Grażyna. Główna ........(32) 418 84 18
MAJER Antoni. Spółdzielcza ......... (32) 418 84 13
MAJER Józef, l Armii .................... (32) 418 84 61
MIAZGA Bogusław, Spółdzielcza .. (32) 418 84 55
MIGUS Elżbieta, l Armii ................. (32) 418 84 06
MIZIOCH Małgorzata. Główna ....... (32) 419 85 66
MUSZAL Alfred. Raciborska .......... (32) 418 84 02
OLENDER Jan. Spółdzielcza ........ (32) 419 81 44
PALETTA Elżbieta, Główna .......... (32) 418 84 07
PAWLASEK Bogumiła, Główna .... (32) 419 85 78
PISKAŁA Róża. Główna ............... (32) 418 84 08


ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Spółdzielcza 15 ............................ (32) 419 80 25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA PIETROWICE WIELKIE
Kornice, Spacerowa 5 ................. (32) 419 80 54
SEIDEL Gabriela, l Armii 15 ........... 399 20 20 07
SOLICH Piotr, l Armii ..................... (32) 419 85 58
STĘPOWSKA Janina
Spółdzielcza ................................... (32) 419 82 48
STĘPOWSKA Stanisława
Spółdzielcza ................................... (32) 419 82 01
STRZEDUŁA Krystyna
Spółdzielcza ................................... (32) 419 85 52
SYJUD Józef. Spółdzielcza ............ (32) 419 85 56
SZCZEPANIAK Małgorzata.
Raciborska ..................................... (32) 419 84 17
WEIHS Ginter, Główna ................... (32) 418 84 10
WEIHS Werner, I Armii 15 .............. (32) 418 85 23
WOLINY Bernadeta
Spółdzielcza ................................... (32) 419 85 53
WOŹNICA Henryk, l Armii .............. (32) 418 84 60
WYCISK Agnieszka, Główna .......... (32) 418 84 82


Krowiarki

BOLIK Monika, Mickiewicza .......... (32) 419 83 31
BRACHACZEK Rozalia,
Kasztanowa ................................... (32) 419 85 82
BULAK Zdzisław, Mickiewicza ...... (32) 419 89 71
BURDZIK Maria, Wyzwolenia ........ (32) 419 82 19
CHROBOK Urszula, Wyzwolenia .. (32) 419 86 13
CICHOŃ Edeltruda, Zamkowa ....... (32) 418 82 19
CISZ Maria, Szkolna ...................... (32) 419 88 05
CZEKAŁA Elżbieta, Wyzwolenia ... (32) 418 81 85
CZEKAŁA Elżbieta, Wyzwolenia ... (32) 418 82 38
CZEKAŁA Gertruda, Szkolna ........ (32) 419 86 03
CZEKAŁA Jan. Wyzwolenia .......... (32) 419 89 74
CZEKAŁA Krystyna, Zamkowa ..... (32) 419 86 98
CZORNICZEK Antoni.
Wyzwolenia ................................... (32) 419 85 98
CZORNY Jadwiga, Wyzwolenia ..... (32) 418 82 17
DŁUBACZ Stanisław,
Wyzwolenia ................................... (32) 419 88 04
DZIMIERA Gabriela, Folwarczna ... (32) 418 82 96
DZIMIERA Helena, Kościuszki ...... (32) 418 83 10
FIEGLER Felicja, Kościuszki ......... (32) 418 82 87
FIEGLERJan.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 86 00
FIEGLER Karolina, Mickiewicza .... (32) 419 82 74
FIEGLER Marta, Folwarczna ......... (32) 418 82 68
FLEGER Agata, Folwarczna .......... (32) 419 85 77
FLEGER Andrzej, Kościuszki ........ (32) 418 83 11
FLORIAN Andrzej. Folwarczna ...... (32) 419 85 81
FLORIAN Karol Irena, Szkolna ...... (32) 418 82 61
GALDA Franciszek, Kasztanowa .. (32) 419 85 93
GAWEŁEK Jan, Folwarczna .......... (32) 419 85 80
GAWEŁEK Katarzyna.
Wyzwolenia ................................... (32) 418 82 36
GIEROŃ Irena.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 89 67
GILGE Bernard.
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 82 88
GILGE Łucja,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 82
GILGE Otto, Folwarczna ................ (32) 418 82 26
GILGE Zofia.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 85 89
GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE W.
Sklep, Wyzwolenia ....................... (32) 419 83 27
GREGOR Katarzyna,
Kasztanowa ................................... (32) 419 82 66
GRYTNER Artur. Wyzwolenia........ (32) 419 83 71
HERUD Beno. Zamkowa ............... (32) 419 83 92
HOLECZEK Aniela. Zamkowa ....... (32) 419 88 54
HUPKA Józef. Raciborska............. (32) 419 82 10
JAKUBIEC Cecylia. Folwarczna .... (32) 419 89 56


JANOCHA Agnieszka.
Folwarczna ..................................... (32) 419 83 14
JANOCHA Stefania Jan.
Folwarczna ..................................... (32) 419 84 05
JAŃCZYK Rafał. Folwarczna ......... (32) 419 82 37
JELEŃ Katarzyna, Szkolna ............ (32) 418 82 44
KAFKA Maria. Ogrodowa .............. (32) 419 86 02
KAMPIK Jadwiga, Folwarczna ....... (32) 419 85 76
KAPINOS Barbara.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 99
KAPINOS Barbara. Raciborska ..... (32) 419 85 97
mgr KAŚ Marian. Wyzwolenia ........ (32) 419 82 70
KOBERSKA Albina, Szkolna ......... (32) 419 86 09
KOCUR Barbara, Zamkowa ........... (32) 418 82 29
KOCUR Wincenty, Leśna ............... (32) 419 89 82
KOŁODZIEJ Piotr, Zamkowa ......... (32) 418 82 39
KOWACZ Alojzy, Kasztanowa ....... (32) 418 81 99
KOWACZ Barbara, Szkolna ........... (32) 418 82 41
KOWACZ Hildegarda,
Folwarczna ..................................... (32) 419 88 76
KOWACZ Hubert. Szkolna ............. (32) 419 80 70
KOWACZ Konrad. Szkolna ............ (32) 418 81 36
KOWACZ Urszula. Wyzwolenia ..... (32) 418 82 92
KOWACZYK Maria. Ogrodowa ...... (32) 418 81 89
KROH Brygida. Wyzwolenia ........... (32) 418 83 22
KRZESIWO Krystyna,
Folwarczna ..................................... (32) 419 85 79
KURA Sylwia. Szkolna ................... (32) 418 82 42
LARISZ Anna, Mickiewicza ............ (32) 419 83 19
LASAK Maria. Wyzwolenia ............ (32) 418 81 46
ŁASKARZEWSKI
Jerzy Stanisława. Zamkowa ........... (32) 419 88 06
ŁASUT Zdzisław, Zamkowa ........... (32) 418 82 35
ŁUKASIEWICZ Karol, Zamkowa .... (32) 418 82 23
ŁYCZKO Eugeniusz.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 15
MALCHARCZYK Jerzy.
Wyzwolenia .................................... (32) 419 89 79
MAZUR Jerzy. Wyzwolenia ............ (32) 419 85 95
MEISSNER Andrzej, Kościuszki ..... (32) 418 83 08
MEISSNER Gerard, Kościuszki ...... (32) 418 83 07
MISZCZAK Piotr, Folwarczna ........ (32) 419 89 69
MODŁA Irena, Wyzwolenia ............ (32) 418 82 28
MUSIOŁ Marta, Folwarczna ........... (32) 418 82 84
NEUDEKER Rajnard.
Wyzwolenia .................................... (32) 419 85 92
NOWAK Andrzej. Wyzwolenia ....... (32) 418 82 37
NOWAK Norbert, Folwarczna ........ (32) 419 85 88
NOWAK Rafał Szkolna .................. (32) 418 82 46
OLBRICH Dorota. Wyzwolenia ...... (32) 419 82 65
OPYD Zdzisław, Wyzwolenia ......... (32) 419 86 05
OSADNIK Andrzej.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 59
OSADNIK Jan, Szkolna ................. (32) 418 82 57
OŔODEK ZDROWIA,
Wyzwolenia 62 ............................. (32) 419 83 28
OTRĘBA Mirosław, Wyzwolenia .... (32) 419 82 07
PANDZICH Jadwiga, Zamkowa ..... (32) 419 85 96
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Wyzwolenia 17 ............................ (32) 419 83 68
PAWLIK Łucja. Kościuszki ............ (32) 419 85 85
PAWLIK Norbert. Wyzwolenia ...... (32) 419 85 94
PAWLIK Roman, Ogrodowa ......... (32) 418 83 21
PESZKE Gertruda.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 72
PIĄTEK Maria. Wyzwolenia .......... (32) 419 83 33
PIERZCHAŁA Helena.
Wyzwolenia ................................... (32) 419 83 96
PIETRZYK Bronisława.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 91
PIETRZYK Emil, Leśna ................. (32) 419 86 58
PIETRZYK Józef,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 85 91
PIETRZYK-JANOCHA Maria.
Raciborska .................................... (32) 418 82 90
PLUCIŃSKA Danuta, Zamkowa .... (32) 418 82 21
POLAK Teodor, Szkolna ............... (32) 418 82 49
POWAZKA Stanisława.
Kasztanowa ................................... (32) 419 89 68
PRZEDSZKOLE, Wyzwolenia 19 (32) 419 84 97
PRZYBYŁA Ewa, Folwarczna ....... (32) 419 89 73
PYTEL Bernard,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 17
PYTLOWANY Czesław,
Zamkowa ... ................................. . (32) 419 84 90
ROHOWSKI Jerzy. Folwarczna ..... (32) 419 89 70
ROHOWSKI Norbert. Leśna .......... (32) 419 82 55
RÓŻYCKA Helena. Wyzwolenia ... (32) 419 82 67
RUCHAŁA Maria. Leśna ............... (32) 418 82 99
RYMA Weronika. Wyzwolenia ....... (32) 418 82 93
SŁADEK Urszula. Zamkowa ......... (32) 418 82 14
SOBINA Agnieszka, Wyzwolenia .. (32) 419 82 09
SOJKA Iwona, Zamkowa .............. (32) 418 82 40
SOLISZ Alfred. Wyzwolenia .......... (32) 419 86 15
SOLISZ Edeltrauda. Szkolna ......... (32) 419 89 85
SOLISZ Elżbieta. Szkolna ............. (32) 418 82 45
STAJNER Beata. Zamkowa .......... (32) 418 80 84
STAJNER Sylwia, Szkolna ............ (32) 419 89 66
STEINER Justyna, Kasztanowa .... (32) 419 00 75
STOPYRA Nepomucena.
Zamkowa ....................................... (32) 419 83 23
STOSIEK Irena.
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 82 89
STOSIEK Karol, Folwarczna ......... (32) 418 82 98
STOSIEK Teodor, Kościuszki ........ (32) 419 82 06
STOSIEK Waldemar. Zamkowa .... (32) 419 89 83
STRAŻ POŻARNA ...................... (32) 419 81 06
STRZEDUŁA Janina.
Wyzwolenia ................................... (32) 419 87 84
SYJUD Czesław, Zamkowa ........... (32) 418 82 51
SZCZUDLEK Antoni, Szkolna ....... (32) 418 82 47
SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkolna 19 ................................... (32) 419 83 77
SZRAMOWSKA Edyta,
Wyzwolenia ................................... (32) 419 83 16
SZUBA Bernard. Wyzwolenia ........ (32) 419 86 01


SZWETKA Irena. Wyzwolenia........ (32) 418 82 30
TEICHMAN Józef, Zamkowa .......... (32) 418 82 06
WALECZKO Adelajda,
Folwarczna ..................................... (32) 418 81 34
WAWRZYNEK Norbert,
Folwarczna ..................................... (32) 419 82 08
WEISER Brunon, Wyzwolenia ........ (32) 419 82 69
WELEDA Weronika. Kościuszki ..... (32) 418 83 09
WIDOK Jerzy, Wyzwolenia ............. (32) 419 86 11
WILCZEK Alojzy............................. (32) 419 83 24
WOJTASZEK Helena,
Wyzwolenia .................................... (32) 419 82 04
ZGASLIK Teresa, Leśna ................ (32) 419 86 69
ZIELIŃSKA Krystyna.
Folwarczna... ................................ . (32) 419 82 68 ZYGLA Bernard. Wyzwolenia ......... (32) 419 89 81


Lekartów

BADEŃSKI Andrzej. Raciborska ... (32) 419 86 49
BIAŁAS Jutta Józef. Polna ............ (32) 419 80 44
DONGA Leszek, Kolejowa ............. (32) 418 83 29
JAROSZ Eryk, Ogrodowa .............. (32) 419 81 31
JÓZEF Daniel Polna ...................... (32) 419 83 26
KOLARCZYK Franciszek,
Raciborska ..................................... (32) 419 82 39
KOTULA Andrzej, Raciborska ....... (32) 419 86 70
KRAMARCZYK Paweł,
Ogrodowa ...................................... (32) 419 82 62
KUCZERA Alfred, Raciborska ....... (32) 419 86 51
LABUD Gerard, Polna ................... (32) 419 82 51
LAZAR Hildegarda, Raciborska ..... (32) 419 82 33
LENORT Henryk, Raciborska ........ (32) 419 86 47
MAŃKA Anna, Raciborska ............ (32) 419 86 77
MARCINEK Marek, Raciborska ..... (32) 419 82 42
MODLĄ Gerard, Ogrodowa ........... (32) 419 86 74
MRAZEK Piotr, Ogrodowa ............. (32) 419 82 50
PARYS Piotr, Ogrodowa ................ (32) 419 82 79
PEIKERT Krystyna. Raciborska ..... (32) 419 86 48
PEIKERT Małgorzata, Kolejowa .... (32) 419 86 63
PYTEL Jadwiga, Spółdzielcza ....... (32) 418 81 04
ROSA Anna, Ogrodowa ................. (32) 419 86 57
RUCIŃSKA Elżbieta. Raciborska .. (32) 418 81 55
RUCIŃSKI Józef, Raciborska ........ (32) 419 82 44
SCHUBERT Henryk, Raciborska ... (32) 419 86 72
SMUDA Marta, Spółdzielcza ......... (32) 419 87 37
SZCZEPANEK Elżbieta.
Raciborska ..................................... (32) 419 82 52
WIECZOREK Anna. Raciborska .... (32) 419 86 46
WIECZOREK Kornelia.
Raciborska ..................................... (32) 418 80 91
ZIELIŃSKA-SZEWCZUK
Spółdzielcza 1 ............................. (32) 419 82 96

Maków

ADAMCZYK Edeltrauda. Staszica . (32) 419 81 53
ADAŚ Andrzej, Raciborska ............ (32) 418 83 13
BARAN Grażyna, Młyńska ............. (32) 418 83 05
BIENIASZ Henryk, Raciborska....... (32) 419 86 20
BIENIASZ Maria, Młyńska .............. (32) 418 83 26
BIŃCZYK Józefa, Raciborska ........ (32) 419 88 08
BRODA Bernard, Raciborska ......... (32) 419 86 37
BRODA Eleonora, Raciborska ....... (32) 419 81 82
BRONKA Brygida, Staszica ........... (32) 419 81 67
BUGDOŁ Andrzej, Spółdzielcza ..... (32) 418 82 04
BUJAK Genowefa, Szkolna ........... (32) 419 86 28
BULENDA Alojzy. Raciborska ........ (32) 419 81 74
CICHOŃ Elżbieta, Raciborska ........ (32) 418 82 72
CYGLER Joanna, Raciborska ........ (32) 418 82 83
CYRUPA Aniela, Spółdzielcza ....... (32) 418 82 79
CYRUPA Jan, Raciborska .............. (32) 419 81 78
DZIADZKO Barbara. Staszica ........ (32) 419 86 71
DZIERŻĄ Róża, Raciborska ........... (32) 419 86 30
GEMZA Mikołaj, Staszica ............... (32) 418 82 69
GINCEL Antoni, Raciborska ........... (32) 419 81 90
GINCEL Manfred. Raciborska ........ (32) 418 82 15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE W.
Sklep, Raciborska ........................ (32) 419 83 25
GOLA Katarzyna, Raciborska ........ (32) 418 82 52
GORCZOWSKA Anna.
Spółdzielcza ................................... (32) 418 83 23
GRELA Józef, Raciborska ............. (32) 418 82 09
GRÓDECKA Zofia, Lipowa ............ (32) 418 83 12
GROMALA Piotr, Spółdzielcza ....... (32) 418 83 18
HALFAR Danuta, Spółdzielcza ...... (32) 418 82 80
HUDAK Zdzisław. Raciborska ........ (32) 419 81 59
JURKOWSKA Alina. Raciborska ... (32) 418 82 53
KAPŁANEK Rozalia. Raciborska ... (32) 419 81 79
KASZTA Józef. Lipowa .................. (32) 418 82 95
KITEL Bronisława, Raciborska ....... (32) 418 82 74
KOCIOK Jan, Raciborska .............. (32) 419 84 75
KOCUR Jan. Raciborska ................ (32) 418 8267
KRAMARCZYK Mikołaj,
Raciborska ..................................... (32) 419 86 39
KRZEMIEŃ Sylwester. Szkolna ...... (32) 419 86 14
KUKUCZKA Stanisław Krystyna,
Raciborska ..................................... (32) 418 82 03
LEKS Franciszek, Raciborska ........ (32) 419 86 08
LESZNIK Maria, Raciborska .......... (32) 419 81 84
LUDWIG Edward, Spółdzielcza ...... (32) 418 82 58
MALINOWSKA Janina,
Spółdzielcza ................................... (32) 418 82 56
MALCHARCZYK Leonard
Raciborska ................................... (32) 419 84 03
MARCINEK Hubert, Raciborska .... (32) 419 86 18
MIKOŁAJCZYK Danuta.
Spółdzielcza ................................... (32) 418 82 78
MLUDEK Jolanta. Raciborska ........ (32) 418 83 25
MUCHA Józef. Raciborska ............ (32) 418 82 34
MUSIOŁ Ewa, Spółdzielcza ........... (32) 418 82 60
MUSIOŁ Franciszek, Raciborska ... (32) 418 82 05
MUSIOŁ Renata, Raciborska ........ (32) 419 88 09
MUSZAL Maria. Raciborska .......... (32) 419 81 63
NOWAK Alfons, Szkolna ............... (32) 419 86 12
NOWAK Franciszek, Raciborska ... (32) 419 86 22
NOWAK Maria, Raciborska ........... (32) 419 86 29
NOWAK Maria. Staszica ............... (32) 419 81 65
OZGA Ryszard, Staszica ............... (32) 418 82 70
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Raciborska 96 .............................. (32) 419 84 75
PARYŁO Tadeusz, Raciborska ..... (32) 419 86 17
PIECHAHorst, Staszica ................ (32) 419 81 51
PIECHACZEK Waldemar,
Raciborska .................................... (32) 419 81 69
PŁACHTA Kazimiera. Staszica ..... (32) 418 81 90
PRZYBYŁA Walter, Raciborska .... (32) 419 86 26
RIKSZAJD Ryszarda,
Raciborska .................................... (32) 418 82 82
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Raciborska .................................. (32) 419 83 70
RUSNAK Janusz. Raciborska ....... (32) 419 82 03
SCHERNER Robert, Raciborska ... (32) 419 86 25
SŁOWIKOWSKA Anna, Młyńska .. (32) 418 82 55
SNIECHOTA Urszula, Młyńska ..... (32) 418 83 04
SOBOLA Maria, Raciborska ......... (32) 419 83 13
STRZEDUŁA Hubert,
Raciborska .................................... (32) 418 82 07
SZKOŁA PODSTAWOWA
Raciborska .................................. (32) 419 82 00
ŚMIECHOTA Engelbert.
Raciborska .................................... (32) 418 82 11
ŚNIECHOTA Andrzej, Staszica ..... (32) 419 87 33
WAŁACH Emilia. Raciborska ........ (32) 419 87 47
WĄCHAŁA Weronika, Lipowa ....... (32) 418 82 94
WILCZEK Marcin. Raciborska ....... (32) 419 86 23
WITEK Maria, Młyńska .................. (32) 418 83 03
WYSTYRK Damian. Raciborska .... (32) 418 83 02
ZEBRAŁA Agnieszka.
Raciborska .............................. .... (32) 419 86 27 ZEBRAŁA Alfons,
Raciborska 66 a ........................... (32) 419 81 55
ZEBRAŁA Teodozja,
Raciborska .................................... (32) 419 81 88


Pawłów

BAJER Roman, Słowackiego ......... (32) 418 84 79
BLOKESZ Tomasz,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 23
BURDZIK Mariola, Tuwima ............ (32) 419 83 82
CHLODEK Cecylia,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 02
EHR Wera, Spółdzielcza ................ (32) 419 83 72
FABIAN Łucja,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 16
FOJCIK Grażyna, Spółdzielcza ...... (32) 419 83 86
FOJCIK Joachim, Osiedleńcza ...... (32) 419 83 09
GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE W.
Sklep, Powstańców Śl. ................. (32) 419 80 97
GÓRNY Lidia,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 89 62
GRABOWSKI Ryszard,
Osiedleńcza ................................... (32) 418 84 28
GWÓŹDŹ Irena,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 41
HERUD Regina,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 99
JEGLICZKA Hubert.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 12
JOKIEL Gerard, Boczna ................ (32) 418 84 52
KAIN Artur. Rudnicka ..................... (32) 418 85 17
KALUS Zygmunt. Polna ................. (32) 418 84 84
KANIA Lucjan. Spółdzielcza .......... (32) 419 85 31
KASPER Henryk, Stawowa ............ (32) 418 85 13
KUMEK Antoni.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 45
KOCUR Barbara,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 89
KOLOBIUS Jolanta,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 90 72
KOWACZEK Alojzy,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 36
KRAIŃSKI Piotr, Spółdzielcza ........ (32) 418 84 49
KRYBUS Damian, Słoneczna ........ (32) 418 84 68
KRZYKAŁA Renata,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 07
KUBIK Benno, Nowa ...................... (32) 418 84 53
KUBIK Gabriela, Osiedleńcza ........ (32) 419 83 11
KUBIK Rita,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 37
KULIK Krystyna,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 59
KULIK Teresa. Nowa ..................... (32) 418 84 94
KUPCZYK Regina,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 00
KUREK Konrad,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 05
KURKA Konrad,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 85 24
KUROCZIK Alfred,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 84 44
KUROCZIK Alojzy,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 85 25
KUROCZIK Konrad,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 80 33
KUROCZIK Weronika,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 84 11
KUSZ Teresa, Spółdzielcza ........... (32) 419 83 67
LAZAR Gertruda, Stawowa ........... (32) 418 85 11
LAZAR Renata,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 84 66
LAZAR Stefan,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 84 42
LEWANDOWSKI Jan,
Spółdzielcza .................................. (32) 419 85 33
LITKA Maria, Spółdzielcza ............ (32) 418 81 43
MAJER Łucja,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 84 73
MAJNUSZ Franciszek,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 10
MALCHARCZYK Paweł.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 08
MALCHARCZYK Regina,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 01
MARCINIAK Mariola, Boczna ....... (32) 419 84 48
MARCIŃSKI Regina. Nowa ........... (32) 418 84 64
MARTYNUS Joachim,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 84 44
MEYER Sylwia,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 89
MGLEJ Bernard, Spółdzielcza ...... (32) 419 85 30
MIENSOPUST Dariusz,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 95
MIZIOCH Brygida.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 85 22
MRAZEK Renata. Osiedleńcza ..... (32) 418 84 26
MUSIOŁ Hildegarda,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 82 99
MUSZOL Beata, Spółdzielcza ....... (32) 419 85 29
MUSZOL Jan,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 47
MYDLĄ Krystyna, Rudnicka .......... (32) 418 84 37
NIKIEL Weronika, Słoneczna ........ (32) 415 10 20
NOWAK Józef,
Powstańców Śląskich .................... (32) 418 84 29
OPOLONY Piotr Jolanta,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 84 02
OTTMANN Urszula, Nowa.............. (32) 41884 54
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Powstańców Śląskich .................. (32) 419 83 68
PELCZAR Dariusz,
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 83 12
PILAR Krystyna, Tuwima .............. (32) 419 85 55
PILAR Maria, Rudnicka ................. (32) 418 84 36


PISKORZ Janusz,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 82 97
PŁOCH Karina,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 82 91
PLURA Elżbieta, Słoneczna .......... (32) 419 85 61
PRZEDSZKOLE, Spółdzielcza 6 .. (32) 419 81 42
PRZYBYŁA Barbara, Boczna ........ (32) 418 84 67
PRZYBYŁA Jan,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 88
PRZYBYŁA Monika,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 96
PRZYBYŁA Paweł, Osiedleńcza .... (32) 418 84 27
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Powstańców Śląskich ................... (32) 419 80 06
SCHMIDT Marian, Tuwima ............. (32) 419 85 14
SOJKA Michał, Słoneczna ............. (32) 418 85 15
SORDYL Adam, Osiedleńcza ........ (32) 419 83 06
STOS Henryk, Nowa ...................... (32) 419 83 84
SUCHANEK Andrzej,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 40
SZELEWSKA Lucyna,
Powstańców Śląskich ...................... (32) 41885 14
SZKOŁA PODSTAWOWA
Powstańców Śląskich 87 .............. (32) 419 80 05
SZURGACZ Henryk,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 01
WIEDER Bernard.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 43
WIGLENDA Leonard,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 81 10
WILCZEK Alfred,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 85 22
WILCZEK Jan, Stawowa ................ (32) 418 84 74
WILCZEK Józef, Pietrowicka ......... (32) 418 84 48
WOJTASZEK Józef,
Słowackiego ................................... (32) 419 83 02
ZAJĄC Leonard, Spółdzielcza ....... (32) 419 83 89
ZAJĄC Wilhelm. Tuwima ............... (32) 419 85 32
ZEMELKA Karina, Boczna ............. (32) 418 84 50
ZUBER Józef.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 47
ZYGLA Gerda, Nowa ..................... (32) 418 84 51

Samborowice

BENTKA Heinz, Średnia ................ (32) 418 88 12
BENTKA Walter, Długa ................. (32) 418 88 17
BIAŁAS Pelagia, Opawska ............ (32) 419 84 29
BŁASZCZOK Bernard, Opawska .. (32) 418 87 22
BOGACZ Paulina, Średnia ............ (32) 418 87 76
BRZESKI Antoni, Długa ................. (32) 418 88 34
BRZEŹNA Regina, Opawska ......... (32) 418 87 46
BRZEZNY Norbert, Długa .............. (32) 418 87 10
CIEMIĘGA Ludwik, Opawska ........ (32) 418 87 79
CZERNY Bernard, Długa ............... (32) 418 87 37
DARŻYNKIEWICZ Teresa,
Długa ............................................. (32) 418 88 36
DEPTA Henryk, Średnia ................ (32) 418 87 42
DŁUGOSZ Artur, Długa ................. (32) 418 88 54
FILIP Jan, Długa ............................ (32) 418 87 75
FOJCIK Małgorzata. Polna ............ (32) 418 87 60
FRANK Antoni, Opawska .............. (32) 418 87 31
GANS Alfons, Długa ...................... (32) 418 87 25
GARBAS Regina, Długa ................ (32) 418 88 28
GARDIAŃCZYK Małgorzata.
Długa ............................................. (32) 418 87 07
GAWLICA Ilona, Średnia ............... (32) 418 87 11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE W.
Sklep, Opawska ........................... (32) 419 80 28
GROMOTKA Alfred, Opawska ...... (32) 418 87 26
GROMOTKA Joachim. Średnia ..... (32) 418 87 72
GRZEGORCZYK Joanna.
Średnia ... .................................... . (32) 418 87 47
HARAZIMIOK Róża, Długa ........... (32) 418 88 04
HASSE Reinhard. Opawska .......... (32) 418 87 16
HERBER Aleksandra. Długa ......... (32) 418 87 36
JEREMIASZ Henryk. Długa ........... (32) 418 87 34
JEREMIASZ Henryk, Opawska ..... (32) 418 87 43
JEREMIASZ Robert, Opawska ...... (32) 418 87 32
KAPUŚCIK Paweł, Długa .............. (32) 418 88 02
KERLIN Eleonora, Opawska ......... (32) 418 88 22
KIEŁKOWSKA Klaudia, Długa ...... (32) 418 87 94
KLIMEK Eleonora, Długa .............. (32) 418 87 81
KNURA Teresa, Średnia ............... (32) 418 88 11
KOCJAN Weronika, Długa ............ (32) 418 88 05
KONIECZNY Jerzy, Polna ............. (32) 418 87 62
KOTALA Herbert, Średnia ............ (32) 418 87 98
KOTALLA Józef, Opawska 71 .... (32) 419 84 12
KOTERBA Jadwiga. Opawska ...... (32) 418 88 25
KOTERBA Krystyna. Długa ........... (32) 418 87 93
KRUPA Elżbieta, Długa ................. (32) 418 87 89
KRZIŻOK Zofia, Długa .................. (32) 414 70 45
KRZIŻOK Zofia, Długa .................. (32) 418 88 07
KRZYŻOK Emilia, Długa ............... (32) 418 87 53
KRZYŻOK Erwin. Opawska .......... (32) 418 87 45
KRZYŻOK Manfred. Długa ............ (32) 418 87 74
KUBIK Waldemar, Długa ............... (32) 418 87 77
KURKA Aniela, Długa ................... (32) 418 87 80


KYTZIA Willibald. Opawska ........... (32) 418 88 50
LABUDA Ewelina, Opawska .......... (32) 418 87 14
LUDWIG Henryk, Polna ................. (32) 418 87 56
MACHAJ Stanisław. Długa ............ (32) 418 87 19
MACIEJONCZYK Gabriela,
Opawska ........................................ (32) 418 87 38
MALEK Rajmund. Opawska .......... (32) 418 88 26
MARTINUS Antoni, Długa .............. (32) 418 87 82
MIBES Anastazja. Opawska .......... (32) 418 88 19
MIKA Jan, Opawska ...................... (32) 418 87 40
MIKETA Rudolf, Długa ................... (32) 418 87 61
MŁOCEK Rafał, Opawska ............. (32) 418 87 18
MROWIEĆ Gerard, Długa .............. (32) 418 88 18
MROWIEĆ Regina, Średnia ........... (32) 418 88 10
MYRCIK Jolanta. Średnia .............. (32) 418 88 41
NAWRAT Hubert. Długa ................ (32) 418 87 95
NAWRAT Janusz. Opawska .......... (32) 418 87 57
NIEBOROWSKA Elżbieta
Średnia .......................................... (32) 418 87 50
NIEBOROWSKI Paweł. Długa ....... (32) 418 88 08
NIEWIERA Adrian, Opawska ......... (32) 418 87 99
NIEWIERA Barbara, Średnia ......... (32) 418 88 32
NIEWIERA Brunon, Opawska ........ (32) 418 87 35
NIEWIERA Małgorzata, Długa ....... (32) 418 87 23
NOWAK Anna, Opawska ............... (32) 414 70 03
NOWAK Anna, Opawska ............... (32) 414 70 04
NOWAK Anna, Opawska ............... (32) 418 87 92
OSTAPIŃSKI Mieczysław,
Długa ............................................. (32) 418 87 30
OTLIK Maria, Średnia .................... (32) 418 87 70
OTLIK Norbert, Opawska .............. (32) 418 88 27
OTTLIK Krystyna, Opawska .......... (32) 418 88 24
PACTWA Stefania, Polna ................ (32) 4188754
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Opawska 53 ................................. (32) 419 82 28
PIELĄ Elfryda, Opawska ............... (32) 418 87 20
PIERSTAŁA Maria, Średnia .......... (32) 418 87 09
PLURA Artur, Opawska ................. (32) 418 87 15
PLURA Engelbert. Opawska ......... (32) 418 87 52
PLURA Otylia. Opawska ............... (32) 418 88 20
PLURA Teresa. Polna ................... (32) 418 87 63
POLOK Krystyna, Długa ................ (32) 418 87 85
POSMYK Elfryda, Długa................. (32) 418 87 03
POŚPIECH Sylwia, Długa .............. (32) 418 88 16
PRZYBYŁA Renata, Średnia ......... (32) 418 88 31
PRZYPADŁO Ruta, Opawska ........ (32) 418 87 33
RIMEL Józef, Długa ....................... (32) 418 87 29
ROBENEK Alfred, Długa ................ (32) 418 87 06
RUBIN Magdalena, Średnia ........... (32) 418 88 09
RUSNARCZYK Wiesław, Długa ..... (32) 418 87 65
SADOWSKA Maria, Opawska ....... (32) 418 87 69
SKUPIN Hubert, Długa ................... (32) 418 87 91
SŁAWIK Bernard, Średnia ............. (32) 418 87 41
SŁAWIK Gertruda, Polna ............... (32) 418 87 59
SŁAWIK Józef. Długa .................... (32) 418 87 04
SŁAWIK Krystian. Długa ................ (32) 418 87 90
SOBECZKO Barbara. Długa .......... (32) 418 88 52
SOCHACKA Beata, Długa ............ (32) 418 88 03
SOLICH Paweł. Długa ................... (32) 418 87 05
SOLICH Piotr. Długa...................... (32) 418 88 48
SZKOŁA PODSTAWOWA
Średnia ........................................ (32) 419 81 09
..................................................... (32) 419 81 07
SZYRSZ Józef. Długa .................... (32) 418 87 21
ŚLIWIŃSKA Dorota. Średnia ......... (32) 418 80 50
ŚWIERCZEK Elżbieta, Średnia ..... (32) 418 88 30
TROJAŃSKI Józef, Długa ............. (32) 418 87 84
TUNK Alfred, Polna ....................... (32) 418 87 86
TUNK Antoni, Polna ...................... (32) 418 88 43
WARZECHA Marian, Opawska ..... (32) 410 73 25
WIŚNIOWSKA Barbara, Długa ...... (32) 418 88 00
WITTEK Gerard, Opawska ............ (32) 418 88 23
WOLNIK Rita, Długa...................... (32) 418 87 28
WYRCHOWY Henryk, Opawska .... (32) 418 88 21
ZAJĄC Wiesław, Długa ................. (32) 418 88 29
ZŁOTY Gerard, Długa .................... (32) 418 87 73
ŻYMEŁKA Sonia, Długa ............... (32) 418 88 14

Żerdziny

ADAMCZYK Renata. Sikorskiego .. (32) 419 85 59
AFA Łucja, Powstańców Śląskich .. (32) 419 85 10
BAKA Krystyna, Sikorskiego .......... (32) 419 85 21
BALARIN Krystyna, Sikorskiego .... (32) 418 84 71
DOKUPIŁ Bernard, Sikorskiego ..... (32) 419 85 28
ERD Jan, Widokowa ...................... (32) 419 89 60
FRANICZEK Bernard.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 57
GAWLINA Rita.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 61
GÓRECKA Barbara,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 12
GRELA Klaudia,
Świerczewskiego ............................ (32) 418 84 92
HERUD Dariusz,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 47
HERUD Gabriela,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 75
KALINICKI Jerzy. Ogrodowa ......... (32) 418 84 97
KOWALCZUK Michał, Szkolna ...... (32) 419 80 22
KOZIELSKI Jan,
Świerczewskiego ............................ (32) 419 83 58
KRAUTWURST Halina. Szkolna .... (32) 419 83 54
KRAWIEC Stanisław, Ocieka ......... (32) 419 83 65
KUZIEL Grzegorz, Widokowa ........ (32) 418 85 24
LABUD Joachim, Widokowa .......... (32) 419 83 66
MAINUSZ Waldemar,
Świerczewskiego ............................ (32) 419 85 34
MAJNUSZ Danuta.
Świerczewskiego ............................ (32) 419 83 60
MARCINEK Jerzy, Sikorskiego ...... (32) 418 84 87
MEISSNER Andrzej, Słoneczna ..... (32) 419 83 52
MIKA Kornelia.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 418 84 80
MIKOŁAJEC Agata,
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 13
MONKIEWICZ Małgorzata.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 82 71
MORAŃSKI Bronisława.
Ogrodowa ...................................... (32) 418 84 93
MRASEK Henryk.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 08
MROZEK Anna,
Świerczewskiego ............................ (32) 419 85 41
MUSZAL Ryszard. Szkolna ........... (32) 419 80 50
MUSZALIK Gerard. Ogrodowa ...... (32) 419 82 40
NEUWERTH Joachim.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 17
NIEDŻBAŁA Elżbieta. Sikorskiego (32) 419 85 26
NOWAK Werner.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 83 63
PAWLIK Józefa.
Powstańców Śląskich ..................... (32) 419 85 44
PIENTKA Artur Bernadetta,
Widokowa ...................................... (32) 419 85 07
ROSINA Maria.
Powstańców Śląskich .................... (32) 419 85 19
ROSTEK Anna. Ogrodowa ............ (32) 419 85 27